Fråga till inrikesministern angående lång analystid vid NFC

Fråga 2020/21:2892 Lång analystid vid NFC

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Sveriges Radio rapporterar om att det tar allt längre tid för polisen att göra kriminaltekniska undersökningar vid Nationellt forensiskt centrum, NFC.

Chefen för avdelningen för grova brott i polisområde Fyrbodal menar att situationen inte är bra och pekar på att han fick vänta två månader på en dna-analys efter en misstänkt överfallsvåldtäkt.

Den långa analystiden gör att en misstänkt hinner begå många gärningar under tiden.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder för att förkorta analystiderna vid NFC?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-lang-analystid-vid-nfc/