Fråga till utrikesministern angående tillbakatagande av erkännande av Palestina som stat

Fråga 2020/21:2893 Tillbakatagande av erkännande av Palestina som stat

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Medan palestinska terrororganisationer anfaller Israel med tusentals raketer har utrikesminister Ann Linde gång på gång upprepat att Israel har ett särskilt ansvar i konflikten.

På Sveriges Radios fråga om varför Israel har ett särskilt ansvar svarar utrikesministern onsdagen den 12 maj att ”palestinierna har ju ingen egen stat och sköter inte hela administrationen”.

Trots detta erkände regeringen den 30 oktober 2014 staten Palestina. Dåvarande utrikesminister Margot Wallström skrev på DN Debatt samma dag att ”regeringen anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av staten Palestina är uppfyllda. Det finns ett territorium, om än med icke fastställda gränser. Det finns också en befolkning. Och det finns en regering med möjlighet att uppvisa inre och yttre kontroll. Därutöver har världssamfundet bedömt att Palestina är statsdugligt, det vill säga har förmågan att åta sig de förpliktelser som åligger en stat.”

Det är ju anmärkningsvärt att den svenska regeringen, trots en riksdagsmajoritet som är emot, erkände en stat samtidigt som man uppenbarligen nu inte anser det vara en stat.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser regeringen nu att ta tillbaka sitt erkännande av Palestina som stat, och om inte, varför, med tanke på ministerns senaste uttalande?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-tillbakatagande-av-erkannande-av-palestina-som-stat/