Fråga till inrikesministern angående nya fynd av kroppar utanför M/S Estonia

Fråga 2020/21:3476 Nya fynd av kroppar utanför M/S Estonia

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Efter olyckan 1994 var dykare inne i M/S Estonia på officiellt svenskt uppdrag och hade möjlighet att bärga minst 125 kroppar. Men de fick aldrig klartecken från de svenska myndigheterna och tvingades därför lämna dem nere i djupet.

Efter att en ny dokumentär avslöjat att det finns tidigare oupptäckta hål i fartygets skrov ändrades lagstiftningen, och från och med den 1 juli får Haverikommissionen dyka vid vraket för att kunna utreda frågor kopplade till förlisningen. I juli inleddes därför nya undersökningar av Estonias vrak.

Uppgifter gör nu gällande att man vid de senaste dykningarna hittat tre kroppar friliggande utanför vraket. Två av kropparna ska ha påträffats med sonarkamera och en med ROV-kamera.

Dessa uppgifter har man, av oförklarliga skäl, valt att inte gå ut med i Sverige, men i Estland har man rapporterat om det. I Estland pågår också diskussioner om att den utlagda fiberduken söder om vraket kan dölja många fler kroppar.

När oidentifierade kroppar påträffas är det praxis att myndigheter kontaktas och tar hand om kropparna för att utreda identiteter och dödsorsaker med mera. Det borde därför vara självklart att de nu påfunna kropparna utanför vraket bärgas för att säkerställa bland annat identiteter och dödsorsaker.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att de påfunna tre kropparna man hittat med okända identiteter och dödsorsaker bärgas, och avser statsrådet att ta initiativ till att undersökning sker om den utlagda fiberduken döljer fler, av okända dödsorsaker, frilagda oidentifierade kroppar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-nya-fynd-av-kroppar-utanfor-m-s-estonia/