Fråga till utrikesministern angående evakueringen av personal från Sveriges ambassad i Afghanistan

Fråga 2020/21:3471 Evakueringen av personal från Sveriges ambassad i Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I söndags uppgav utrikesminister Ann Linde att all utsänd ambassadpersonal skulle vara ute från Afghanistan senast på måndagen. Man hävdade då också att regeringen tillfälligt slopat kravet på att kvotflyktingar måste befinna sig i tredje land för att snabbt kunna evakuera även nuvarande och tidigare lokalanställda och deras familjer.

På måndagen meddelade utrikesministern att all utsänd personal, totalt 19 personer, hade lämnat landet. Men lokalanställda afghaner som jobbat för Sverige är fortfarande kvar.

I förra veckan uppgav utrikesministern både för utrikesutskottet och för medier att det fanns en god planering för evakuering av ambassadpersonal.

Regeringen har ju många gånger i tidigare situationer och händelser i vårt eget land hävdat att man ”inte såg det komma”. Men att regeringen inte såg talibanernas maktövertagande komma vore ju en felbedömning av historiska mått med tanke på talibanernas snabba framryckningar och de afghanska säkerhetsstyrkornas, trots både numerär och materiel överlägsenhet genom omvärldens uppbackning i decennier, obefintliga försök att stoppa dem.

Ändå dröjde man med att evakuera sin utsända ambassadpersonal och har dessutom inte, eftersom man väntade in i det sista, lyckats evakuera de lokalanställda.

Nu hävdar utrikesministern till SVT att ”det är svårt att veta när de här personerna kommer kunna lämna Afghanistan” och att ”planen var att en del av dem skulle resa med ett flygplan från Afghanistan imorgon (tisdag, min anm.)”.

Jag skulle vilja fråga utrikesminister Ann Linde:

Av vilken anledning valde Sverige att evakuera ambassadpersonalen så sent, och varför evakuerades inte de lokalanställda på samma gång som de utsända?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-evakueringen-av-personal-fran-sveriges-ambassad-i-afghanistan/