Fråga till inrikesministern angående polisaspirants värderingar

Fråga 2020/21:134 Polisaspirants värderingar

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Nättidningen Samhällsnytt har avslöjat hur en polisaspirant vid Södertörns högskolas polisutbildning har önskat livet ur de numera 1,1 miljoner SD-väljarna och kallat dem för äckliga, rasister och nazister.

Polisaspirantens uttalande gjordes tre år innan han blev antagen till polisutbildningen. När Samhällsnytt konfronterade skolledningen svarade utbildningsadministratören att ledningen för polisutbildningen hanterar frågan kring aspiranten. Dagen därpå meddelade ledningen att man inte har några synpunkter på studenters politiska uppfattning. Vidare anser man att polisaspirantens Facebookstatus var långt innan studenten antogs.

Allmänhetens förtroende för rättsväsendet bygger på att man blir bemött på ett korrekt och rättvist sätt. Om en blivande polis hyser hatiska åsikter och önskar livet ur en betydande del av svenska folket är detta givetvis ett enormt allvarligt problem. När dessutom ledningen för polisutbildningen vid den ökända Södertörns högskola ser mellan fingrarna hamnar problemet till sist på ansvariga politiker.

Även om statsrådet inte kan kommentera det enskilda fallet bör statsrådet vara ytterst oroad för vilken sorts människor samhället (läs Södertörns högskola) utbildar till nya poliser, som ska stå upp för våra lagar och värderingar.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att tillförsäkra att de som utbildas till poliser står upp för demokratiska och mänskliga värderingar, och avser statsrådet att därutöver vidta några generella åtgärder i förhållande till de institutioner som bedriver polisutbildning för att garantera detta?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-polisaspirants-varderingar/