Fråga till jämställdhetsministern angående statligt bidrag till förening som hyllat terror

Fråga 2020/21:135 Statligt bidrag till förening som hyllat terror

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Tidningen Kvällsposten rapporterar den 28 september 2020 om att den statliga myndigheten Delegationen mot segregation har beviljat Rosengårds Folkets Hus 903 625 kronor för att minska och motverka segregation på lokal nivå. I ansökan framgår att det är tre föreningar som är initiativtagare till projektet, och att det är dessa tre som huvudsakligen kommer att driva det.

En av föreningarna är Grupp 194 Malmö. Expressen har tidigare rapporterat om kopplingarna som propalestinska Grupp 194 har till den tidigare terrorklassade organisationen DFLP, som så sent som 2014 ska ha deltagit i raketskjutningar mot civila mål i Israel. DFLP gjorde sig kända genom Ma’alot-massakern 1974 då de sköt ihjäl 21 judiska skolungdomar. I ett inlägg på Facebook hyllar Grupp 194 attacken i Ma’alot som en hjälteinsats.

Sveriges regering blir gång efter annan ertappad med byxorna nere när man ger olika bidrag till islamistiska, antisemitiska och terrorhyllande rörelser. Det handlar om allt från bistånd och bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer Islamic Relief och Ibn Rushd till bistånd till Unrwa och palestinska myndigheten. Många svenskar ställer sig frågan hur det ens är möjligt att detta kan fortgå? Att svenska skattemedel används på detta sätt?

Nu har det åter har avslöjats hur staten ger bidrag till projekt som drivs av en terrorhyllande grupp.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

Avser statsrådet att vidta åtgärder med anledning av det nya avslöjandet, och avser statsrådet att verka för att förhindra att statliga bidrag ges till projekt som drivs av föreningar som hyllar terror?

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-jamstalldhetsministern-angaende-statligt-bidrag-till-forening-som-hyllat-terror/