Fråga till inrikesministern angående stöd för att hålla EU:s yttre gränser

Fråga 2021/22:265 Stöd för att hålla EU:s yttre gränser

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I en tidigare skriftlig fråga (2021/22:132) till justitie- och migrationsministern, som besvarades av statsrådet Mikael Damberg, undrade jag varför inte Sveriges regering, likt den danska, stöder de önskemål som framförs i brevet från ett flertal EU-länder om finansiellt stöd från EU till att bekosta byggandet av gränshinder för att hindra den migrantvåg som Belarus president och diktator Aleksandr Lukasjenko försöker skapa mot EU som hämnd för de sanktioner som EU infört mot Belarus.

Statsrådet svarar att arbetet bedrivs ”bäst genom solidariska och samordnade åtgärder av den typ och omfattning som redan genomförs inom EU” och att svenska myndigheter bidrar till ”EU:s stöd till de berörda medlemsstaterna och är beredda att bidra med ytterligare resurser som de har till sitt förfogande. Utöver detta deltar Sverige givetvis i de kontinuerliga diskussioner som förs inom EU om hur regelverk och stöd till medlemsstaterna bäst ska vara utformat för att arbetet med att kontrollera Schengenområdets yttre gräns ska ha så bra förutsättningar som möjligt”. Statsrådet har också tidigare uttalat i ett svar på en fråga (2020/21:3493) att ”ett agerande mot enskilda EU-medlemsstater utgör samtidigt ett agerande mot unionen som helhet. Det bemöts därför också bäst genom solidariska och samordnade åtgärder”.

Vid EU-toppmötet på fredagen blev det en lång debatt om migrationen. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var dock tydlig med att det inte blir några EU-pengar för ”murar”.

Att hålla EU:s yttre gränser och bygga gränshinder för att skydda EU mot migrantvågor är en enorm kostnad för de enskilda medlemsländerna som har gräns mot Belarus. Samtidigt ligger det i högsta grad i Sveriges intresse att dessa länder klarar att hålla gränserna då vi vet, med erfarenheter från migrantvågen 2015, att flertalet av migranterna kommer söka sig till Sverige, vilket skulle innebära enorma påfrestningar för det svenska välfärdssamhället och samhället i stort.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att inom EU verka för, kommissionens ordförandes uttalande till trots, att EU tillskjuter erforderliga medel till berörda länder för att hålla gränserna samt samtidigt vara beredd på att tillskjuta ekonomiska resurser från svenskt håll för byggandet av gränshinder?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-stod-for-att-halla-eus-yttre-granser/