Fråga till energiministern angående konsekvenser av regeringens energipolitik

Fråga 2021/22:266 Konsekvenser av regeringens energipolitik

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Regeringens energipolitik, som lett till höjda energipriser, får förödande konsekvenser för både privata hushåll och företag i södra Sverige. Detta har jag pekat på i tidigare frågor till statsrådet. Statsrådet valde då att svara med att ”svensk industri har tillgång till Europas lägsta elkostnader och i motsats till vad Björn Söder anför satsas det på nya industrietableringar i Sverige”.

Det stämmer visserligen när det gäller de nya planerade industrietableringarna i norra Sverige där energin fortfarande är förhållandevis billig, men i södra Sverige är situationen helt annorlunda.

Det senaste exemplet är pappersbruket i Klippan, som nu tvingas stänga ned en maskin och varsla en tredjedel, 24 av 75, av de anställda på grund av höjda energipriser. Man kommer därmed att dra ned på kapaciteten till nästan hälften av vad man skulle kunna producera.

”Elpriserna i prisområde fyra, som Skåne tillhör, är rekordhöga och tillsammans med andra kostnadsökningar som transportkostnader, höjda utsläppsrätter och dyrare pappersråvara tvingas Klippans bruk stänga ner en maskinlinje för att inte riskera lönsamheten”, skriver SVT.

Risken är nu att viktig kompetens går förlorad i företaget.

För företagen kommer de höjda energipriserna efter ett och ett havt års pandemi som inneburit svåra utmaningar. För pappersbruket i Klippan slog pandemin hårt då man tillverkar råvaran till pappersservetter. De höjda energipriserna kan nu vara det som knäcker de företag som trots allt lyckades överleva pandemin.

Det är regeringen som bär yttersta ansvaret för den uppkomna situationen genom sin ansvarslösa energipolitik, där man låtit ett litet ytterkantsparti få förödande inflytande över energifrågorna.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder med anledning av hur företag nu påverkas av de höga energipriserna, och avser statsrådet att på något sätt ta initiativ för att kompensera dem?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-konsekvenser-av-regeringens-energipolitik/