Fråga till justitie- och inrikesministern angående hot mot journalister

Fråga 2021/22:1723 Hot mot journalister

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Journalisten Joakim Lamotte meddelar nu på Facebook att han avslutar sitt arbete med journalistik på grund av hot mot honom och hans familj. Lamotte har jobbat som journalist i nästan 20 års tid. Efter universitetsstudier i Halmstad började han som researcher på Sveriges Televisions Uppdrag granskning 2003. Han arbetade kvar inom statsmedier fram till 2015, då han lanserade sin egen Facebooksida där han lade upp videoreportage och texter. Lamotte förlitade sig på donationer från läsarna för att få verksamheten att gå runt.

”På grund av hot mot min familj måste jag tyvärr härmed meddela att jag avslutar mitt arbete med journalistik. Jag har jobbat som journalist i knappt 20 år men nu är det över”, skriver han på Facebook.

Regeringsföreträdare har ofta i olika sammanhang betonat vikten av att stärka skyddet för journalister. Detta borde rimligen också gälla journalister som är kritiska till regeringen och den samhällsutveckling som regeringen står bakom, såsom de invandrarrelaterade problemen med gängkriminalitet, skjutningar och bombningar.

Jag har tidigare frågat (skriftlig fråga 2021/22:175) justitie- och inrikesministern om fördömande av attentat mot journalister och hur väl handlingsplanen för att komma till rätta med kriminella gärningar mot journalister egentligen fungerar.

Då svarade ministern att ”det är helt oacceptabelt att den som deltar i samhällsdebatten eller bedriver samhällsgranskande journalistik utsätts för våld, hot eller trakasserier. Alla former av hot och brott som riktas mot journalister utgör ett angrepp inte bara mot den enskilda personen utan även mot det demokratiska samhället.”

Han berättade vidare att ”regeringen antog under den förra mandatperioden handlingsplanen Till det fria ordets försvar – åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer. Med handlingsplanen inleddes ett stärkt arbete för att förebygga och hantera hot och hat mot bl.a. journalister eftersom de anses vara särskilt utsatta i och med sin centrala roll i det demokratiska samtalet. Handlingsplanen omfattar åtgärder för ökad kunskap, stöd till dem som utsätts och åtgärder för ett stärkt rättsväsende.” Ministern berättade vidare att ”regeringen vidtar en mängd olika åtgärder för att stärka skyddet för demokratin och för utsatta samhällsnyttiga funktioner”.

Frågan är hur regeringens olika ”åtgärder” egentligen fungerar i realiteten, då journalister tvingas avsluta sina arbeten med journalistik på grund av hot. Det verkar, som så mycket annat regeringen företar sig, inte leda till någon förändring av den negativa utvecklingen. Det senaste exemplet med Lamotte är ju ett bevis för detta.

Jag vill fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av det som nu hänt, eller är ministern nöjd med sitt och regeringens arbete för att komma till rätta med kriminella gärningar mot journalister?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-inrikesministern-angaende-hot-mot-journalister/