Fråga till justitie- och migrationsministern angående kontroll av evakuerade från Afghanistan

Fråga 2020/21:3540 Kontroll av evakuerade från Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Sverige har den senaste tiden evakuerat människor från Afghanistan. UD uppger att fler än 900 personer evakuerats. Evakueringen handlar dels om lokalanställda och vakter som arbetat på den svenska ambassaden, dels om tolkar som arbetade för Sverige fram till 2014 och dels om afghaner med kopplingar till Sverige och som varit i sitt tidigare hemland på besök.

Medan andra länder höjt ett varningens finger för att brottslingar och IS-terrorister kan gömma sig bland dem som nu lämnar Afghanistan verkar Sverige ha haft dålig kontroll. Detta reser en del frågetecken – dels om man från svensk sida kontrollerar så att inte brottslingar och terrorister tas till Sverige och dels om kontroll sker om det finns personer som påstått att man flytt från Afghanistan och därmed fått uppehållstillstånd i Sverige och alla de fördelar detta innebär men som sedan åkt hem på semester i det land man påstått sig ha flytt från.

Nu har det framkommit uppgifter i medier om att tidigare utvisade brottslingar med återvändandeförbud kommit tillbaka till Sverige med evakueringsflyg.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka kontroller har egentligen gjorts av dem som Sverige nu evakuerar från Afghanistan, och kommer ministern att vidta några särskilda åtgärder för att kontrollera även dem som tidigare påstått att man flytt från Afghanistan, och därmed fått uppehållstillstånd i Sverige, och vilka skäl de haft att befinna sig i det land de påstått sig ha flytt från?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-kontroll-av-evakuerade-fran-afghanistan/