Fråga till justitie-och migrationsministern angående kriminellas vägspärrar

Fråga 2020/21:3086 Kriminellas vägspärrar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Enligt uppgifter till Samnytt ska de kriminella klanerna i Göteborg återigen ha satt upp egna vägspärrar där de bland annat kontrollerar förbipasserandes id-handlingar. Uppgifterna bekräftas av en poliskälla.

I augusti i fjol rapporterade Samnytt om vägspärrar i Göteborgs no go-zoner där in- och utpasserande fordon till och från bland annat Hjällbo och Hammarkullen stoppades och genomsöktes. Erik Nord, polischef över Storgöteborg, kommenterade det då som ”helt oacceptabelt”.

Enligt uppgifter till Samnytt på tisdagen är det dags igen i Hammarkullen där vägspärrar satts upp och folk blir stoppade mitt på dagen. Även personer som promenerar mellan Hammarkullen och Hjällbo stoppas. Bakom detta ska personer knutna till Hjällbonätverket ligga, och man gör detta trots att det är fullt med poliser i området.

De som stoppas blir tvingade att uppvisa id-handlingar och uppge hemadress. Klanmedlemmarna vid vägspärrarna rör sig enligt uppgifterna i området två och på elskoter iförda skyddsvästar och utrustade med walkie-talkier.

Samnytt har varit i kontakt med en poliskälla som bekräftar uppgifterna. Källan uppger att det är personer från Hjällbonätverket som upprättar vägspärrarna och utför personkontroller i området. Med anledning av detta har polisen skickat resurser till Hjällbo.

Regeringen har fullständigt förlorat kontrollen över Sverige, där kriminella kan fortsätta att upprätta vägspärrar trots polisnärvaro i området. Hur långt ska det behöva gå innan ansvarig minister inser att han misslyckats kapitalt med sitt uppdrag?

Sverige har förvandlats till mer eller mindre en krigszon på sina håll. Det laglösa Sverige breder ut sig medan regeringen uppvisar flagrant oförmåga att ta itu med problemen.

Justitieministern verkar sakna både viljan och de verktyg som krävs för att verkligen komma till rätta med den ökande och allt grövre kriminaliteten och borde kanske därför tänka på att lämna över ansvaret till någon som har viljan och framför allt de rätta verktygen.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta denna gång för att komma till rätta med att kriminella upprättar vägspärrar för att kontrollera in- och utpassage från områden i Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-kriminellas-vagsparrar/