Fråga till justitie- och migrationsministern angående obligatorisk utvisning vid avtjänat straff

Fråga 2020/21:574 Obligatorisk utvisning vid avtjänat straff

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Tidningen Samhällsnytt rapporterar den 16 november att en 13-årig svensk flicka våldtogs den 13 augusti 2020 av en ”ensamkommande” från Afghanistan. Mannen visste att han bar på sjukdomen hepatit men nekar – trots att han informerats – till att ha känt till att den smittar genom samlag. Flickan har efter händelsen försökt ta sitt liv.

Samhällsnytt har tagit kontakt med Migrationsverket. De offentliga uppgifterna visar att den ”ensamkommande” afghanen ansökte om uppehållstillstånd den 23 oktober 2015. Hans ansökan avslogs dock och beslut om utvisning meddelades den 11 april 2018.

Den 14 maj 2018 överklagades beslutet till migrationsdomstolen hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Ärendet återhänvisades till Migrationsverket den 27 juni 2018.

Migrationsverket beviljade då tidsbegränsat uppehållstillstånd för den ”ensamkommande” afghanen från 16 oktober 2018 till 16 oktober 2021. Den 24 oktober 2019 ansökte den ”ensamkommande” afghanen om att få bli svensk medborgare. Migrationsverket avslog medborgarskapsansökan den 6 december 2019.

I oktober 2020 meddelade tingsrätten dom i våldtäktsmålet. Den ”ensamkommande” afghanen, medborgare i Afghanistan, dömdes för våldtäkt mot barn, ofredande och framkallande av fara för annan. Påföljden blev två års fängelse men enligt gällande praxisrabatt dras en tredjedel, i det här fallet 8 månader, av på den strafftiden. Den ”ensamkommande” afghanen ska även betala 120 000 kr i skadestånd till den våldtagna flickan.

Tingsrätten valde att avslå åklagarens yrkande om utvisning. För att kunna utvisa den ”ensamkommande” afghanen måste brottet rubriceras som grovt. Den nivån menar man att barnvåldtäkten med underlåtenhet att iaktta smittskydd mot hepatit B och de andra åtalspunkterna inte sammantaget når upp till.

Åklagaren överklagade domen till hovrätten. Hon yrkar att brottet ska rubriceras som ”grov våldtäkt mot barn” och att den ”ensamkommande” afghanen ska utvisas samt dömas till en längre frihetsberövande påföljd.

Flickan yrkar att den ”ensamkommande” afghanen ska utvisas, få högre fängelsestraff och bli skyldig att betala skadestånd samt att brottet hon utsatts för ska rubriceras som grovt.

Statsrådet kan givetvis inte kommentera ett enskilt fall eller ett pågående rättsfall, men detta är ytterligare ett bevis på hur illa det är ställt i Sverige där svenska flickor utsätts för fruktansvärda övergrepp på grund av en slapp och okontrollerad invandring där man tillåter människor, som skulle ha utvisats från landet i ett första skede, förstöra människoliv. Den 13-åriga flickan som fallet ovan handlar om har som en konsekvens av den ”ensamkommande” afghanens övergrepp försökt ta sitt liv. Övergreppet är givetvis ett svårt trauma som hon kommer att få bära med sig resten av sitt liv. Ytterst är det regeringen, som genom slapphänthet i både migrationspolitiken och kriminalpolitiken, är ansvarig för vad som hänt denna 13-åriga tjej.

Sveriges regering hävdar ju själv att den är en feministisk regering. Det borde även då gälla att stå upp för svenska småflickor som blir våldtäktsoffer för utländska förövare.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Tänker ministern vidta några åtgärder för att utvisning av utländska medborgare efter avtjänat straff ska bli obligatoriskt även om brottet inte betraktas av domstol som grovt?

(Hela fallet kan läsas på: https://samnytt.se/valdtog-13-arig-flicka-inte-tillrackligt-grovt-brott-for-utvisning/)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-obligatorisk-utvisning-vid-avtjanat-straff/