Fråga till inrikesministern angående undersökningar av Estonia före nästa sommar

Fråga 2020/21:618 Undersökningar av Estonia före nästa sommar

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Den estländske statssekreteraren Taimar Peterkop vill att dykare ska undersöka Estonias vrak före nästa sommar, säger han till dagstidningen Postimees. Men innan det sker vill Estland ha grönt ljus från Sveriges och Finlands regeringar.

Statssekreteraren säger att målet för utredningen är att undersöka det nyligen upptäckta hålet på skrovets sida, att filma det, dokumentera skadorna på skrovet och att ta reda på hur de kan ha uppkommit.

Den nytillträdde inrikesministern Alar Laneman säger i en intervju med estniska TV2 att han är öppen för en större utredning, och är för ett försök att lyfta vraket för att få en fullständig bild.

Men Estland vill fortfarande ha svar från svenska och finska myndigheter innan en undersökning av vraket kan inledas.

Företrädare för Statens haverikommission säger att ett besked om huruvida en ny utredning ska öppnas kommer att dröja åtminstone till nästa år.

Av denna anledning vill jag fråga inrikesminister Mikael Damberg:

Vad är den svenska regeringens inställning till Estlands önskemål om att påbörja dykningar vid Estonia före nästa sommar och då inleda en större utredning?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-undersokningar-av-estonia-fore-nasta-sommar/