Fråga till justitieministern angående angrepp mot svenska staten

Fråga 2020/21:520 Angrepp mot svenska staten

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I en Youtubevideo som blivit viral uttrycker en representant för något han kallar ”Nordiska avdelningen” att man kommer att förklara krig mot svenska staten om Sverigedemokraterna vinner nästa val. Man kommer enligt mannen att driva ett våldsamt väpnat motstånd mot staten. Han nämner vidare att poliser, domare, nämndemän, ordningsvakter och läkare är måltavlor i deras kamp.

Han berättar också att man är beredd att förhandla med Socialdemokraterna men att man då har vissa krav som måste tillgodoses.

Oavsett om det är ett skämt – och ett mycket dåligt sådant – bör vederbörande ställas till svars för de hot han framför. Det är givetvis en fråga för Säpos författningsskydd att utreda detta, men ytterst har regeringen ett ansvar för att sådant här kan ske i Sverige 2020.

Sverige har genom en okontrollerad invandring och avsaknad av polisiära och juridiska resurser samt ett daltande med utländska brottslingar tillåtit att utländsk extremism frodas och växer i Sverige. Regeringen står handfallen och tittar på när nu hot riktas mot svenska staten och ett politiskt riksdagsparti.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att säkerställa att demokratiska principer enligt grundlagen ska kunna upprätthållas oavsett vilket parti som vinner nästa riksdagsval?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-krigsforklaring-mot-svenska-staten/