Fråga till justitieministern angående parallell rättsskipning i Malmö

Fråga 2020/21:3286 Parallell rättsskipning i Malmö

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I Malmö har den klanstyrda romska gruppen upprätthållit sin egen parallella rättskipning och getts möjlighet att inrätta egna domstolar i stadens lokaler. Bland annat frikändes en romsk man från att incestuöst ha våldtagit en minderårig dotter, och allmänt har domstolarna använts för att upprätthålla det traditionella romska hedersförtrycket.

I samband med avslöjandet förnekade den socialdemokratiska politiska ledningen i staden att man känt till verksamheten.

Men enligt en inspelning som Kvällsposten kommit över larmades kommunalrådet och tillika ordföranden för både kulturnämnden och Malmös särskilda råd för den romska minoriteten, Frida Trollmyr (S), om klanrättegångarna redan i september förra året. På inspelningen hörs kommunalrådet säga ”Oj”, när hon får reda på att stadens lokaler används för det parallella romska rättsväsendets hedersförtryckande klanrättegångar. Men efter det spontana utbristandet konstaterar hon: ”Jag vet inte vad jag kan göra åt det.” Något senare i samtalet framgår det dock att det inte är så mycket en fråga om vad Trollmyr kan och har befogenhet att göra. Det handlar mer om vad hon vågar göra för att inte kollidera med stadens policy om den romska gruppen och vad som gynnar respektive kan skada hennes politiska karriär.

Hon säger: ”Vad ska jag göra, lägga ner verksamheten? Då begår jag politiskt självmord.”

I Malmö har skattepengar avsatts för ett projekt för ”romsk inkludering”. Projektet drivs bland annat genom kommunalt finansierade RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter). I ett uppmärksammat informationsmaterial som centret producerat talas det, enligt Samnytt, om ”romsk lagstiftning” där svensk lag ersätts av romsk klanrättskipning som bland annat omfattar utdömande av straff, skadestånd och uteslutning.

Man tillåter alltså parallella rättskipningar, och justitieministerns egna partikamrater i den politiska ledningen i Malmö blundar för det.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av den parallella rättskipningen med egna domstolar i Malmö?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-parallell-rattsskipning-i-malmo/