Fråga till justitieministern angående platser i Kriminalvårdens häkten

Fråga 2020/21:3285 Platser i Kriminalvårdens häkten

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Efter den omfattande internationella insatsen Trojan Shield, där 155 av 800 greps i Sverige, har nu de redan hårt belastade häktena fått stora problem med att inhysa de kriminella. Genom att ställa in våningssängar har man försökt lösa situationen.

Till Dagens Nyheter säger Lennart Palmgren, chef för Sveriges häkten och anstalter, att ”det var fullt redan innan i storstadshäktena. Nu skjutsar vi vissa till mindre orter och dubbelbelägger alla celler som går”.

Beläggningsgraden i hans verksamhet var 99,7 procent redan före razzian.

En lösning vore att leasa platser utomlands i länder där kostnaden per plats även är avsevärt mindre.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att lösa problemet med bristen på häktesplatser, och vad är ministerns syn på att leasa platser utomlands?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-platser-i-kriminalvardens-hakten/