Fråga till kultur- och demokratiministern angående Hizb ut-Tahrirs verksamhet i Sverige

Fråga 2020/21:2143 Hizb ut-Tahrirs verksamhet i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

De senaste veckorna har boende i Järvaområdet mötts av flygblad från den radikala antidemokratiska islamistiska rörelsen Hizb ut-Tahrir. Deras extrema budskap är synligt i bland annat Rinkeby centrum, och lappar har även delats ut i brevlådor i området i syfte att värva nya sympatisörer.

Rörelsen grundades 1953 av palestiniern Taqi ad Din al Nabhani och har sedan dess spridit sig i arabvärlden och därifrån vidare till västvärlden. Numera finns den representerad i över 40 länder, bland annat Storbritannien, Danmark och Sverige. Hizb ut-Tahrir uppskattas ha omkring 1 miljon medlemmar trots att den är förbjuden i en rad länder. Tyskland förbjöd rörelsen redan 2003, och Ryssland har listat den som en förbjuden terroristorganisation. I det muslimska Indonesien är rörelsen förbjuden sedan 2017.

Enligt Säpo arbetar den svenska verksamheten aktivt med att rekrytera personer inom rättsväsendet som kan få tag på sekretessbelagd information och påverka samhället. Man är vidare motståndare till demokratiska och sekulära samhällsformer.

Hizb ut-Tahrir har även organiserat värvningsmöten och religiös undervisning i Sverige.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av Hizb ut-Tahrirs verksamhet i Sverige, och hur ser dessa åtgärder i så fall ut?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-hizb-ut-tahrirs-verksamhet-i-sverige/