Fråga till statsministern angående Taiwans deltagande i ”the Leaders’ Network”

Fråga 2020/21:2124 Taiwans deltagande i ”the Leaders’ Network”

av Björn Söder (SD)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

Idag, tisdagen den 9 mars 2021, hålls det andra mötet för det informella nätverk, kallat ”the Leaders’ Network”, av politiska ledare från olika länder som bildades på statsminister Stefan Löfvens initiativ. Enligt regeringens hemsida är syftet med nätverket att bygga global opinion för en hållbar återuppbyggnad efter coronapandemin och stärka det internationella samarbetet.

På regeringens hemsida skriver man: ”Detta informella nätverk samlar länder från alla världsdelar som förenas i synen på att det krävs mer internationellt samarbete och effektiva internationella organisationer för att världen ska kunna klara utmaningar som pandemier, klimatkrisen och en ökande ojämlikhet i världen.”

I nätverket ingår länderna Bangladesh, Costa Rica, Etiopien, Jordanien, Kanada, Nya Zeeland, Senegal, Spanien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea och Tunisien.

Ett land som kanske mest framgångsrikt i världen har bekämpat coronapandemin är Taiwan. Landets erfarenhet och kompetens på området har mycket att lära övriga världen för att kunna hantera liknande situationer. Taiwan har en stabil ekonomi och ett omfattande välstånd bland invånarna. Ur ett internationellt perspektiv är Taiwan dessutom en mycket viktig aktör på världshandelsmarknaden. Respekt för demokrati och mänskliga rättigheter samt försvaret av rättsstatsprincipen och yttrandefriheten är dessutom för landet grundläggande värderingar. I ett nätverk som statsministerns borde därför landet ha en given plats om man vill hitta lösningar på framtidens utmaningar.

Av denna anledning vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

Har Taiwan tillfrågats om att delta i statsministerns nätverk och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-statsministern-angaende-taiwans-deltagande-i-the-leaders-network/