Fråga till kultur- och demokratiministern angående public service granskningar

Fråga 2020/21:1761 Public service granskningar

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Det statliga Sveriges Radio har ”granskat” en Facebookgrupp som är kritisk till den svenska regeringens hantering av covid-19-pandemin. Gruppen har av statsradion utmålats som en källa för skadlig påverkanskampanj. Medlemmarna i gruppen kräver bland annat att regeringen ställs juridiskt till svars för de många dödsfallen under covid-19-pandemin, och man kontaktar även andra länder för att varna dem för att göra samma misstag som Sverige gjort.

Men att Sveriges Radio ”granskar” på detta sätt har mött kritik. Professor emeritus Anders Vahlne, tidigare chefsöverläkare vid Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset, säger till Aftonbladet att ”det här ger mig Stasi-vibbar. Man kan ju fråga sig om de som har gjort den här granskningen var lika upprörda över Navalnyjs kritik av den ryska regeringen”. Jan Lötvall, professor och överläkare vid Göteborgs universitet, är också kritisk till statsmediers granskning och säger att ”jag tycker det är högst anmärkningsvärt att svensk public service försöker kväsa en debatt om coronastrategin”.

Sveriges regering brukar ju kritisera andra länder som använder sig av statliga medel för att tysta kritik mot den egna regeringen. Att public service i Sverige då används på detta sätt för att tysta kritik mot regeringen är ju illa.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Vilken typ av granskningar anser ministern ligger inom ramen för public service-bolagens uppdrag, och vidtar ministern några generella åtgärder när det gäller styrningen av dessa bolag?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-public-service-granskningar/