Fråga till energiministern angående åtgärder för fossilfri energi

Fråga 2020/21:1729 Åtgärder för fossilfri energi

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Det råder akut brist på el i Sverige, och vi ser stigande elpriser, till följd av att regeringen stängt ned Ringhals 1. Man får nu importera smutsig kolkraft och starta upp oljeeldade kraftverk i Sverige för att över huvud taget få fram el. Regeringens politik på området är katastrofal – både ekonomiskt och klimat- och miljömässigt.

Trots detta går regeringen fram med en storsatsning som, enligt tunga remissinstanser och expertmyndigheter, förvärrar situationen ytterligare. Regeringen har lagt fram ett nytt förslag som kommer höja elnotan i näringslivet. Det handlar om slopandet av anslutningsavgiften till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Regeringen har nu dragit slutsatsen att en sådan åtgärd kommer att skala upp produktionen av havbaserad vindkraft och därmed förse Sverige, i synnerhet Skåne, med stabil och hög effekt. Men förslaget sågas totalt. Redan 2018 varnade Energimyndigheten för att ett sådant förslag inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Bortsett från de instanser som är verksamma i, eller på något sätt stöder, havsbaserad vindkraft har samtliga instanser dömt ut förslaget som onödigt kostsamt, både för elkonsumenten och samhället.

Förra måndagen gick Svenska kraftnät själva ut och varnade för att påfallande påfrestningar i elsystemet är att vänta, och det är den ökade mängden vindkraft som gör att kostnaderna skenar. Och nu vill alltså regeringen bygga elnätet ute i havet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Är statsrådet beredd att omvärdera regeringens energipolitik och satsa på fossilfri energi som kan frambringa tillräckligt med el till Sveriges industrier och hushåll och som därmed möjliggör att vi kan behålla vår industri i landet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-atgarder-for-fossilfri-energi/