Fråga till kultur- och demokratiministern angående skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar

Fråga 2018/19:395 Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Tidningen Världen idag rapporterade den 11 mars att Kulturbryggan, som drivs av den statliga myndigheten Konstnärsnämnden, beviljat ett bidrag på 1 030 000 kronor till ett konstnärspar för att – läs och häpna – göra konst för maskar, skalbaggar och svampar. I sin ansökan har konstnärsparet, enligt tidningen Expressen, angett att det inte är säkert att vi människor alls kommer att kunna se denna konst.

Kulturbryggans verksamhetsledare Mikael Theorin försvarar projektet, och kulturminister Amanda Lind (MP) säger till Expressen att som minister varken kan eller får jag kommentera eller försöka påverka myndigheters enskilda beslut. Det är också viktigt att det inte är vi politiker som styr över kulturens innehåll.

Fri konst och kultur i all ära, men när det går skattemedel till fullständigt vansinniga projekt bör ansvarigt statsråd ställas till svars. Om inte ett statsråd kan, eller vill, vidta lämpliga åtgärder bör frågan om huruvida statsrådens funktion över huvud taget är nödvändig diskuteras. Som statlig myndighet får Konstnärsnämnden varje år ett regleringsbrev. Där meddelar regeringen vilka anslag myndigheten har under året och hur de kan användas. I regleringsbrevet står också vilka mål myndigheten ska arbeta mot och hur resultaten ska rapporteras. Vidare har regeringen andra möjliga åtgärder att vidta som att förändra myndighetens ledning.

Jag är medveten om att beslutet om miljonbidraget för detta konstprojekt för maskar, skalbaggar och svampar fattades under den förra kulturministern Alice Bah Kuhnkes tid, men nuvarande kulturminister har ett ansvar för hur skattemedel fördelas och hur myndigheten sköts.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Kommer ministern att i kommande regleringsbrev tillförsäkra att skattemedel används på ändamålsenligt sätt, och vilka övriga åtgärder kommer ministern att vidta gentemot myndigheten Konstnärsnämnden?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-skattemedel-till-konst-for-maskar-skalbaggar-och-svampar/