Fråga till utrikesministern angående ökat hat mot kristna i Turkiet

Fråga 2018/19:407 Ökat hat mot kristna i Turkiet

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

Enligt en rapport från Turkiets protestantiska församlingars samarbetsorganisation ökar hatpropagandan mot Turkiets kristna. Det sker verbala påhopp och skrivs nedsättande inlägg om kristna i sociala medier, och det förekommer även övertramp i de nationella medierna. I vissa fall har kyrkliga ledare helt grundlöst kopplats till terrororganisationer.

Rapporten visar också att myndigheterna uppvisar svalt intresse för att komma till rätta med problemen. Även om Turkiet officiellt har religionsfrihet och de protestantiska församlingarna har rätt att verka i landet så förhalar myndigheterna tillståndsprocesser och det är mycket svårt att få tillstånd att bygga en kyrka. Rapporten vittnar om att församlingarna har mött särskilt motstånd i medierna när de letar efter lokaler att fira gudstjänst i.

Av denna anledning vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

Kommer utrikesministern i samtal med företrädare från Turkiet att lyfta upp denna fråga och klargöra för dem att Sverige ser allvarligt på hur den kristna minoriteten i Turkiet behandlas?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-okat-hat-mot-kristna-i-turkiet/