Fråga till miljö- och klimatministern angående möjliggöra för utveckling och tillverkning av miljö- och klimatvänliga produkter

Fråga 2020/21:1504 Möjliggöra för utveckling och tillverkning av miljö- och klimatvänliga produkter

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

I Helsingborg ligger företaget Gaia Biomaterials, som tillverkar nedbrytbara produkter. Deras material Biodolomer är en sammansättning av flera förnybara råvaror och bildar inga mikroplaster utan bryts ned fullständigt av bakterieflora.

Gaia har TUV/Vincotte-certifikat som garanterat nedbrytning innan 180 dagar vid kompostering. Företaget har även bevis på att inga mikroplaster bildas. Under utvecklingen av Biodolomer har Gaia ingått som projektpartner i EU:s miljöprogram Life, som ger bidrag till miljö- och klimatåtgärder inom EU.

Företaget har genom detta utvecklat påsar som är nedbrytbara och kan användas upp till 50 gånger. Påsen, som tillverkas i företagets fabrik i Helsingborg, är ett miljö- och klimatvänligt alternativ till plastkassar av polyeten.

Trots att företaget dessutom anpassat påsen för flergångsanvändning och testat den hos det statliga forskningsinstitutet Rise, som godkänt den som flergångsbärkasse för användning minst 50 gånger, anser både Skatteverket och Skatterättsnämnden att påsen ska beskattas enligt den plastpåseskatt som infördes den 1 maj förra året. Bland annat menar de att det faktum att kassen till sin konstruktion inte skiljer sig från ”typiska plastkassar” innebär att kassen inte är avsedd för varaktigt bruk.

Skattebeskedet är ett stort slag mot företagets framtidsplaner för tillverkning av miljöanpassade bärkassar i Sverige. Och i stället för att anställa ytterligare 20 till 30 personer är man tvungen att ändra om sin produktion helt.

Risken är nu att företaget tvingas lägga ned verksamheten i Sverige.

Jag har ställt en fråga (2020/21:1447) till finansminister Magdalena Andersson om hon avser att vidta några åtgärder för att undanta påsar som består av förnybara råvaror, och dessutom är godkända som flergångsbärkassar, från plastpåseskatten.

Att genom dålig skattepolitik riskera att sätta stopp för ett företags tillverkning av alternativ till plastpåsar kan rimligen inte ligga i linje med regeringens miljö- och klimatpolitik, eller?

Då Biodolomer även är godkänt i Asien finns förutsättningar att även kunna exportera produkterna dit, vilket skulle gynna hela den globala miljön.

Av denna anledning vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att företag som Gaia ska kunna fortsätta sin utveckling och tillverkning av miljö- och klimatvänliga produkter i Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-mojliggora-for-utveckling-och-tillverkning-av-miljo-och-klimatvanliga-produkter/