Fråga till utrikesministern angående Afghanistans konsulat på Lidingö

Fråga 2020/21:1514 Afghanistans konsulat på Lidingö 

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Afghanistan har sin ambassad i Nacka men konsulatet på Lidingö. Det är konsulatet på Lidingö som hanterar visum för hela Norden, vilket bidragit till mängder av nya besökare i området.

Lidingö vill nu ha bort konsulatet. Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Daniel Källenfors, beskriver situationen på Facebook:

”Under flera års tid har Lidingö haft problem med situationen runt Afghanistans konsulat. Trots upprepade tillsägelser och försök till lösningar fortsätter kaoset.

Konsulatet saknar fungerande kösystem och har inte ombesörjt behovet av väntrum och toaletter, så konsulatets besökare söker skydd, värme och uträttar sina behov i närliggande parker och hus. Kläder och matrester efterlämnas och det är ofta bråk och stök i anslutning till konsulatet. Polisen kallas ofta dit på grund av ordningsstörningar som kan handla om att personer inte fått sina ärenden hanterade av konsulatet trots timmar av köande.

Afghanistan har ambassaden i Nacka, men sitt konsulat här på Lidingö. Eftersom vi har det enda afghanska konsulatet i Norden så har det förvandlat Näsets bostadsområde till centrum för hela Nordens afghanska visumhantering.

Senast i dag hörde en uppriven Lidingöbo av sig om att kaoset och nedsmutsningen måste upphöra då människor skräpat ner och bajsat i dennes trapphus. Situationen är ohållbar.

Jag har under en längre tid och i nära samarbete med polisen arbetat för ökad trygghet. Vi har utökat närvaron av väktare och parkeringsvakter. Vi har informationsutbyte mellan polis, räddningstjänst och bevakningsföretag.

Men det räcker inte. Och nu räcker det.

En kommun har små möjligheter att påverka vem som är hyresgäst hos en privat värd, men jag har ändå fört samtal med hyresvärden Fastighets AB Senator som underlåtit att agera. Eftersom dialogen med Fastighets AB Senator, Utrikesdepartementet och Afghanistans ambassad hittills varit fruktlös har jag nu bjudit in Afghanistans ambassadör till mitt kontor i stadshuset för ett personligt möte och ett klargörande samtal.

Jag ser oerhört allvarligt på det här. Lidingö ska vara en trygg och trivsam plats för Lidingöborna. Detta måste lösas. Snarast. Det är direkt olämpligt att placera ett konsulat mitt i ett bostadsområde och det är därför önskvärt att konsulatet flyttar till en mer lämplig plats.”

En kommun ska givetvis inte behöva drabbas av sådana här negativa inslag genom att en främmande stats konsulat huserar i kommunen. Utifrån kommunstyrelsens ordförandes beskrivning har dialog med berörd part hittills varit fruktlös. Inte heller dialogen med Utrikesdepartementet har gett något resultat.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att komma till rätta med problemen kring Afghanistans konsulat på Lidingö?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-afghanistans-konsulat-pa-lidingo/