Fråga till minister för civilt försvar angående Kustbevakningens geografiska begränsningar

Fråga 2023/24:41 Kustbevakningens geografiska begränsningar

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Idag har Kustbevakningen befogenheter endast inom hamnar och hamnars landområden. Detta gör att man inte kan samverka och göra insatser tillsammans med polisen på deras kontrollplatser. Till exempel har Kustbevakningen inte befogenheter att operera på Öresundsbron – även om polisen så skulle önska.

Att Kustbevakningen opererar i hamnar och polisen på vägar är givetvis en rimlig inriktning, men det borde kunna ges undantag, till exempel vid operationer och samverkan om polisen så önskar.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin :

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förändra Kustbevakningens geografiska begränsningar så att myndigheten kan samverka och operera tillsammans med polisen om polisen så önskar, och om inte, varför?

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-kustbevakningens-geografiska-begransningar/