Fråga till infrastrukturministern angående möjlighet för myndighetsfordon att utrustas med lyktor som används för polismans tecken

Fråga 2023/24:42 Möjlighet för myndighetsfordon att utrustas med lyktor som används för polismans tecken

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

I Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2016:22, ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare”, framgår ur ”Bilaga 1. Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana fordon” och avsnitt ”20. Belysnings- och ljussignalanordningar och deras installation”, att ”polisfordon får utrustas med lyktor som används för polismans tecken P11, kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet, enligt 7 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90) som visar blått och rött ljus.”

När Kustbevakningen nyligen införskaffade en ny fordonsflotta utrustades dessa bilar med lyktor som används för polismans tecken. Efter besiktning fick myndigheten ta bort knappen för dessa ljus för att inaktivera dem eftersom de enligt TSFS 2016:22 inte får ha lyktor som används för polismans tecken. Det är endast ”polisfordon” som får ha det. Tullverket har dock fått dispens för att få ha dessa ljus, men Kustbevakningen får inte använda dem.

Det är synnerligen märkligt att en myndighet som Kustbevakningen, med de uppdrag som myndigheten har, inte kan ges tillåtelse att använda lyktor som används för polismans tecken. Det skulle innebära flera fördelar för myndigheten om det tilläts.

Jag vill därför fråga statsrådet Andreas Carlson:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att ändra i lagen så att de myndigheter som behöver, till exempel Kustbevakningen, kan använda lyktor som används för polismans tecken på sina fordon, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-mojlighet-for-myndighetsfordon-att-utrustas-med-lyktor-som-anvands-for-polismans-tecken/