Fråga till näringsministern angående försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt

Fråga 2018/19:5 Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt

av Björn Söder (SD)

till näringsminister Mikael Damberg (S)

Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år diskuterades Kina och dess stormaktsambitioner. Det kan inte vara okänt för regeringen att Kina försöker tillskansa sig olika kunskaper i syfte att hävda sig mot övriga stormakter i världen.

Strax före jul avslöjade Svenska Dagbladet (SvD) att tre svenska spjutspetsbolag, som tillverkar eller utvecklar produkter som även kan användas militärt, sålts till Kina och att två av bolagen sålts av staten.

De två sålda statliga bolagen, Imego och Norstel, utvecklar respektive tillverkar avancerade halvledare. Eftersom Kina inte själva kan tillverka alla sorters avancerade halvledare vill man komma över tekniken genom att köpa bolag som sitter på kunskapen. Bolag som Imego och Norstel.

Enligt SvD uttalar sig näringsdepartementets styrelserepresentant att han aldrig tagit upp frågan om försäljning med näringsministern.

I Imego tecknade man avtal om licenstillverkning för att inte även sälja tekniken, men som en som utvecklat tekniken sade: ”Det läcker naturligtvis till Kina”.

När det gäller Norstel satte ISP stopp för tekniköverföringen från Sverige till Kina och gav inte exporttillstånd. Trots det hade man från statens sida då redan sålt bolaget.

Det är ytterst märkligt att statliga bolag och väldigt känslig teknik hanteras på detta sätt utan att regeringen informeras.

Näringsminister Mikael Damberg har tidigare bara hänvisat till att ”det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet” (SvD 190113), men det måste väl ändå vara regeringens ansvar för om statliga bolag och bolagens teknik säljs ut till främmande makt? Det är givetvis en säkerhetspolitisk fråga som borde direktinvolvera regeringen och dess statsråd.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg blir därför:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att utförsäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt inte sker utan direktgodkännande av regeringen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-naringsministern-angaende-forsaljning-av-statliga-bolag-och-kanslig-teknik-till-frammande-makt/