Ola Johansson (C) kastar sten i glashus

Svar till Ola Johansson i Kungsbacka-Posten den 15 januari 2019.

DEBATT Riksdagsledamoten Ola Johansson (C) far med osanningar och ägnar sig åt historierevisionism. I sin insändare i Kungsbacka-Posten den 15 januari 2019 hävdar han att en nazist vid namn Gustaf Ekström var med och grundade Sverigedemokraterna. Detta är felaktigt. I partiets bildandeprotokoll från februari 1988 finns hans namn inte med. Inte heller nämns hans namn vid det extra årsmöte som hölls i juli samma år. Det hävdas att han skulle vara utsedd revisor. Och även om så vore fallet förstår ju alla att en revisor har inget med ett partis politik eller organisation att göra. En revisor behöver inte ens vara partimedlem.

Johansson hävdar vidare att jag skulle påstått att ”judar och samer inte kan vara svenskar”. Det har jag aldrig hävdat. Det är inte min uppgift som politiker att definiera vad enskilda individer känner sig som, utan det är upp till individerna själva. Däremot har jag hävdat våra erkända minoritetsgruppers (där judar och samer är två av fem erkända) rättigheter att vara just minoriteter och inte tvingas tvångsanpassas till majoritetsbefolkningen, svenskar. Att Centerpartiet och Ola Johansson har en annan åsikt får stå för dem.

Johansson nämner själv Centerpartiets rasistiska rötter, men glömmer i sammanhanget att nämna att bland Centerns grundare fanns den antisemitiske propagandisten Elof Eriksson, som hade intima kontakter med nazisterna i Tyskland. En annan inflytelserik person inom partiet var Otto Wallén. Han talade på nazistiska möten och förklarade 1939 i riksdagen att han var stolt över att vara antisemit. I ungdomsförbundets tidning, SLU-bladet, skrev man 1938: ”den svenska bondeklassen älskar heller inte judarna över hövan… en utrensningsaktion mot icke önskvärda element kan snart vara på tiden.”

Hade jag varit Ola Johansson hade jag varit lite mer försiktig med att anklaga SD med rena lögner samtidigt som man företräder ett parti som historiskt har en riktigt smutsig byk. Här kan vi prata om att kasta sten i glashus.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/ola-johansson-c-kastar-sten-i-glashus/