Fråga till socialministern angående en fungerande vård och omsorg

Fråga 2019/20:1657 En fungerande vård och omsorg

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Aftonbladet rapporterar den 21 juni om en kvinna, som varit sjuk sedan den 17 mars i vad som nu visat sig vara covid-19. Hon har dock haft svårt att bli trodd av vården. Istället har hon fått höra att andningsproblemen bara är ”panikattacker”. Först när kvinnan fick ett positivt corona-test i maj togs hennes symtom på allvar av vården. Nu har man kunnat konstatera med röntgen att hon har typiska covid-förändringar på lungorna. I över tre månader har kvinnan haft feber och för att verkligen bli trodd har hon själv filmat och dokumenterat.

Enligt tidningen är hon en bland många långtidssjuka kvinnor med sjukdomen som haft svårt att bli trodd av vården. Istället känner de sig förbisedda och inte prioriterade.

Socialministern kan självfallet inte kommentera det enskilda fallet, men uppenbarligen finns det en grupp långtidssjuka kvinnor som känner att vården inte tar dem på allvar och det är givetvis problematiskt.

Enligt regeringens hemsida säger socialministern:

”Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera.”

Den nämnda gruppen av långtidssjuka kvinnor anser nog inte att socialministern har lyckats särskilt väl med sin uppgift.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder vidtar socialministern för att leva upp till det hon själv, enligt regeringens hemsida, ser som sin viktigaste uppgift, dvs att ”vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor”.

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-en-fungerande-vard-och-omsorg/