Fråga till socialministern angående medicin mot cystisk fibros i högkostnadsskyddet

Fråga 2021/22:1329 Medicin mot cystisk fibros i högkostnadsskyddet

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Lungsjukdomen cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som gör att lungorna successivt förstörs. Nu finns det ett nytt läkemedel, Kaftrio, mot sjukdomen. Kaftrio har ett listpris på drygt två miljoner kronor per patient och år hos tillverkaren, men enligt svenska myndigheter är det för dyrt för att ingå i högkostnadsskyddet. I både Polen och Danmark ger man dock medicinen.

En patient som testat medicinen berättar för SVT att hon redan efter en tablett upplevde skillnad. ”Och nu efter tio dagars medicinering har jag ökat min lungfunktion från 53 procent till 75 procent”, konstaterar patienten när SVT träffar henne på lungmottagningen i Lund.

Eftersom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har gett avslag på att medicinen ska ingå i högkostnadsskyddet reste patienten till Argentina och betalade själv 200 000 kronor för motsvarande läkemedel där. I Argentina har tillverkaren nämligen inte patent på läkemedlet och ett annat företag säljer den därför billigare där.

TLV säger att medicinen är bra, men att man tyvärr har fått säga nej till den eftersom ”priset är alldeles för högt”.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att möjliggöra att en medicin som uppenbarligen både patient och myndighet anser vara bra ska kunna ingå i högkostnadsskyddet, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-medicin-mot-cystisk-fibros-i-hogkostnadsskyddet/