Fråga till kulturministern angående antisemitism i Sverige

Fråga 2021/22:1316 Antisemitism i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

Enligt en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) tvingades en judisk utländsk medborgare gå av en buss i Malmö på grund av en judisk symbol på sina kläder. ”Busschauffören såg en judisk symbol på mina kläder och sade att jag borde gå av bussen eftersom passagerarna skulle bli upprörda”, skriver anmälaren, som dock ändå ska ha betalat för sig och först vägrat att gå ut ur bussen.

Bussbolagets kommunikationschef säger visserligen att det som hänt är helt oacceptabelt och går emot deras värderingar, men händelsen vittnar om ett allvarligt problem. Malmö är, på grund av sin stora muslimska invandring från Mellanöstern, sedan länge känt för den ökande antisemitismen som bland annat gjort att judar i dag tvingas fly från staden och bosätta sig i andra kommuner.

Av denna anledning vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter, som också ansvarar för demokrati och mänskliga rättigheter:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att komma till rätta med den i delar av Sverige tilltagande antisemitismen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-antisemitism-i-sverige/