Fråga till socialministern angående svenska påtryckningar mot Finlands Covid-19-strategi

Fråga 2020/21:1294 Svenska påtryckningar mot Finlands Covid-19-strategi

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Enligt en ny rapport från den finska jubileumsfonden Sitra ska Sverige i början av pandemin ha pressat Finlands regering att följa den svenska liberala linjen och åtminstone hålla skolorna öppna.

Den 12 mars förra året fick det finska social- och hälsovårdsministeriet regeringens uppdrag att förbereda införandet av en beredskapslag. Dagen efter ska den svenska regeringen, som då hade nära kontakt med sin finländska motsvarighet, ha klagat på de hårda restriktioner som Finland planerade och bett dem att åtminstone hålla skolor öppna. Tidningen Expressen skriver i dag, den 15 januari, att finska beslutsfattare flera gånger kontaktades från Sverige, även under extraordinära omständigheter, och innehållet i meddelandena var praktiskt taget alltid en önskan att Finland skulle hålla samhällets villkor så normala som möjligt. Isoleringen av Nyland var ett av svenskarnas bekymmer, står det i rapporten.

Den 16 mars utlyste Finlands president Sauli Niinistö undantagstillstånd. Expressen skriver vidare att det innebar bland annat stängning av alla skolor utom förskolor, nedstängning av de flesta offentliga institutioner som teatrar, bibliotek och museum. Antalet personer som fick träffas offentligt begränsades till högst tio stycken, och närstående förbjöds att besöka sjukvårds- och hälsoinrättningar om deras anhöriga inte var svårt sjuka. Medborgare och personer med uppehållstillstånd som återvände till Finland skulle sättas i karantän under två veckor.

Den finska strategin har, till skillnad från den katastrofala svenska, varit framgångsrik. Sverige har i dag över 10 000 dödsfall i covid-19 medan Finland har 616 döda i viruset.

När Expressen kontaktar regeringen med anledning av att Sverige försökt pressa Finland att följa Sveriges katastrofala strategi vill man inte kommentera uppgifterna.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Stämmer uppgifterna om att den svenska regeringen försökt pressa Finland att följa den svenska strategin, och vilka slutsatser drar ministern av Sveriges respektive Finlands olika strategier?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-svenska-patryckningar-mot-finlands-covid-19-strategi/