Fråga till statsministern angående åtgärder mot ensamhet och isolering

Fråga 2020/21:1807 Åtgärder mot ensamhet och isolering

av Björn Söder (SD)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

I Japan har premiärminister Yoshihide Suga nu inrättat en ny ministerpost, ensamhetsminister, för att råda bot på den ensamhet och isolering som blivit en följd av framförallt pandemin. Det är den tidigare biträdande inrikesminister, Tetsushi Sakamoto, som blir Japans förste ensamhetsminister.

Samhällsnytt rapporterar om att bara några dagar innan den nya posten skapades slog en officiell rapport fast att antalet självmord ökat kraftigt under 2020, efter att stadigt ha varit på nedgång i många år. Rapporten visade att självmord främst ökat bland kvinnor och ungdomar.

Storbritannien tillsatte en ensamhetsminister redan 2018. I Storbritannien har social isolering varit ett problem främst bland äldre människor, skriver Sakamoto på sin hemsida. I Japan drabbar ensamhet alla åldersgrupper, i synnerhet till följd av åtgärderna mot corona, konstaterar han.

Av denna anledning vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

Avser statsministern att inrätta en liknande ministerpost som Japan nu gör och Storbritannien tidigare gjort för att bekämpa problemen med isolering och ensamhet till följd av pandemin eller avser statministern vidta några andra åtgärder?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-statsministern-angaende-atgarder-mot-ensamhet-och-isolering/