Fråga till finansministern angående undantag i momsregler under pandemin

Fråga 2020/21:1802 Undantag i momsregler under pandemin

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

För att klara massvaccineringen är sjukvården i akut behov av lokaler. Men nu larmar fastighetsägare för att en skatteregel stoppar uthyrningen. Lokaler får stå tomma och kosta mångmiljardbelopp. Detta rapporterar Fplus.

Det finns flera privata fastighetsägare runt om i landet med lokaler som står tomma och som passar för just vaccinering. Men moms- och tillgänglighetsregler sätter käppar i hjulen. De flesta fastighetsägare vill kunna tillämpa frivillig hyresmoms, men det går bara om hyresgästen har momspliktig verksamhet vilket vårdföretagen normalt inte har.

Fplus berättar om företaget Rapp Fastigheter i Skövde. I ett av deras hus blev en lokal nyligen ledig. Praktikertjänst, som driver en vårdcentral i huset, såg att den skulle komma väl till pass som tillfällig vaccinationslokal. Men eftersom Praktikertjänst är ett vårdföretag är de momsbefriade. Det innebär att Rapp Fastigheter skulle behöva betala tillbaka momsen för de investeringar som gjorts i lokalen under de senaste tio åren.

Dessa regler gäller dock inte när det kommer till uthyrning åt regionernas vårdcentraler eftersom de inte är momsbefriade.

Av denna anledning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Är ministern beredd att vidta åtgärder för att under pandemin kunna göra undantag i momsreglerna så att privata vårdgivare kan hyra lokaler för att utföra vaccinationer?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-undantag-i-momsregler-under-pandemin/