Fråga till utbildningsministern angående föräldrars möjlighet att lämna synpunkter på undervisningen

Fråga 2020/21:2634 Föräldrars möjlighet att lämna synpunkter på undervisningen

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Distansundervisning under pandemin har möjliggjort att föräldrar på ett enkelt sätt kan följa undervisningen av sina barn. I Hörby reagerade en förälder när hans dotter hade historiekunskap. Pappan ansåg att det läraren lärde ut var vänsterpropaganda. Han skrev därför ett mejl till läraren i vilket han kritiserade läraren för undervisningen. Skolans rektor svarade på kritiken med att han har förtroende för att läraren följer skollagen när det gäller objektiv undervisning.

Pappan råkar samtidigt vara förtroendevald för Sverigedemokraterna och kommunfullmäktiges ordförande i sin kommun, men säger till SVT att han kontaktade läraren och rektorn i egenskap av privatperson.

Utbildningsministern reagerade starkt på att föräldern kritiserat lärarens undervisning. Hon sade till SVT att ”lärare som gör sitt jobb och undervisar enligt läroplanen ska inte behöva vara rädda för att makthavare lägger sig i deras lektioner”. Vidare skrev SVT att ”Anna Ekström (S) säger att hon blir upprörd av hur SD-toppen blandat sig i undervisningen och att hon ser allvarligt på det”.

I en intervju med Sydsvenskan pekade utbildningsministern tydligt ut föräldern, och menade att hans ”hot” var en del av ett mönster:

”Jag ser tyvärr ett generellt mönster: när Sverigedemokraterna får makt ser vi att de lägger sig i och försöker bestämma hur opolitiska tjänstemän ska arbeta. Det gör mig väldigt orolig”, sa hon.

Samnytt har tagit del av mejlkonversationen mellan föräldern och skolan i dess helhet. I den efterlyser föräldern en mer objektiv undervisning och ger exempel på ”socialistisk retorik” som han önskar att läraren undviker. Tonen i mejlen är hövlig, och ingenstans i dem förekommer några hot.

Nu har mediestormen kring föräldern och regeringens påståenden fått konsekvenser för dottern. Under tisdagen fick hon ett obehagligt brev adresserat till sig, hemskickat med posten.

”Det var ett urklipp av artikeln i Sydsvenskan där någon strukit under min pappas namn, skrivit: ’Äntligen en riktig Führer här i Hörby. Sieg Heil!’ och ritat en massa svastikor”, berättar hon för Samnytt.

Mediestormen ger även avtryck i klassrummet, där historieläraren försöker göra sig lustig över att han pekats ut som vänstersympatisör av elevens pappa. Hon berättar om en händelse som inträffade på skolan under tisdagen:

”Vi hade en lektion med den här läraren. Och då började han lektionen med att säga att vi ska ha högläsning ur Das Kapital och sedan ska vi ha allsång och sjunga Internationalen. Sedan sade han: Jag skämtar bara.”

Hon säger vidare till Samnytt: ”Det kan man tycka är ett kul skämt, men det sätter mig i en ganska jobbig situation gentemot mina klasskamrater. Det känns inte som en rolig situation för mig att gå tillbaka till skolan efter det här. Det har blivit ganska uppblåst i media och många av mina klasskamrater har reagerat.”

Rektorn har också agerat utåt. Att såväl historieläraren som skolans rektor står till vänster politiskt är inget de gör någon hemlighet av. Samnytt avslöjar att på sin Facebooksida ”gillar” rektorn bland annat Socialdemokraterna i Höör, S-politikern Annika Strandhäll och den S-märkta anti-SD-sajten Motargument.

Även den av föräldern ifrågasatta läraren gillar flera vänstersidor på Facebook, enligt Samnytt: ”Bland annat vänsterextrema Expo och ’Inte rasist, men’, som ingår i den våldsbejakande vänsterextrema rörelsen.”

Att regeringsföreträdare genom de uttalanden som gjorts piskar upp hatstämning i samhället som bidrar till hot och trakasserier mot en elev, vars förälder endast tagit sitt föräldraansvar genom att måna om sitt barns skolgång och använt sina rättigheter att kunna kritisera och ifrågasätta inslag i utbildningen som inte är objektiva utan politiskt färgade väcker frågor kring statsrådens ansvar för det som eleven utsatts för.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:​

Står ministern fast vid sitt uttalande, eller är hon nu beredd att vidta åtgärder för att säkerställa att även politiskt aktiva föräldrar ska kunna känna sig trygga i att lämna synpunkter på sina barns undervisning i skolan?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-foraldrars-mojlighet-att-lamna-synpunkter-pa-undervisningen/