Fråga till utrikesministern angående valet i Armenien

Fråga 2020/21:2651 Valet i Armenien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan har, som ett led i att kunna utlysa nytt val, tillkännagett sin avgång. Syftet med valet är att lösa de politiska spänningar som uppstått efter höstens krig med Azerbajdzjan. Valet är planerat att hållas den 20 juni.

Sedan årsskiftet innehar Sverige ordförandeskapet i OSSE, och OSSE har, framför allt genom Minskgruppen, en betydande roll att spela i den konflikt som fortfarande råder mellan Armenien och Azerbajdzjan. Tyvärr har Minskgruppens relevans åsidosatts kraftigt genom Rysslands agerande.

Jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern i egenskap av ordförande i OSSE att vidta några särskilda åtgärder med anledning av valet i Armenien, och i så fall på vilket sätt?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-valet-i-armenien/