Fråga till utbildningsministern angående lärares anslutning till våldsbejakande extremistorganisationer

Fråga 2020/21:737 Lärares anslutning till våldsbejakande extremistorganisationer

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

En lärare i Luleå stöder öppet den våldsbejakande vänsterextrema organisationen Afa och går i dess demonstrationer. På sociala medier stoltserar han i tröja med Afas logo och skriver på Facebook inlägg som förminskar mordet på den franske läraren som i sitt klassrum undervisat om yttrandefrihet. Detta avslöjar nyhetssajten Exakt24.se.

När reportern ringer upp rektorn på den aktuella skolan och frågar om det är lämpligt att en sådan person undervisar skolbarn och om hur man ser på våld och våldsbejakande organisationer svarar rektorn att man ”har ingen tolerans mot våld på det sättet”, men rektorn ”ser dock inget våldsbejakande på det sättet med honom utan han är väldigt professionell och omtyckt”.

I samband med det fruktansvärda mordet på en lärare, som undervisade i yttrandefrihet, i Frankrike förminskade läraren i Luleå händelsen. På Facebook skrev han:

”Kan väl spontant känna att oavsett hur ofattbart sjuk den här händelsen må vara är klassrummet kanske inte rätt forum att vara lite ”käckt” provokativ. Ingen victim blaming. Hoppas bara och tror att svenska lärare i allmänhet har bättre omdöme och fingertoppkänsla än att medvetet föra in bilder i undervisningen som de vet kommer upplevas som djupt kränkande hos stora delar av aktuell elevgrupp. Vidare. Om man ser till den faktiska empirin kring hot och direkta attacker mot lärare, elever och övrig skolpersonal i Sverige och övriga Norden senaste decenniet bör vi nog oroa oss BETYDLIGT mer över det högerextrema våldet.”

Rektorn hävdar att läraren sköter sitt jobb korrekt och professionellt och tar avstånd från allt våld i skolan. På fritiden hyllar han dock en organisation som aktivt och systematiskt sysslar med våld och trakasserier.

Det är viktigt att slå fast att även lärare har rätt till egna personliga politiska åsikter och även har rätt att engagera sig politiskt. Det är givetvis viktigt att hålla isär rollerna och i sitt uppdrag som lärare inte låta sina politiska åsikter färga undervisningen. Vi har trots detta tidigare sett hur lärare som skött sina lärarjobb på både professionellt och omtyckt sätt förlorat sina anställningar bara för att de varit engagerade i Sverigedemokraterna.

Men lärare som på sin fritid är engagerade i våldsbejakande extremistorganisationer är problematiskt. Hur ska man kunna sköta sitt demokratiska uppdrag, och ha trovärdighet i detta grundfundament för vårt samhälle, om man samtidigt på fritiden arbetar för att rasera detsamma genom våld?

Hade läraren på sin fritid deltagit i våldsbejakande nazistiska rörelser och gått i deras demonstrationståg har jag svårt att se att samhället skulle finna acceptans för detta och hänvisa till att sådant bara sker på hans fritid medan han i skolan sköter det demokratiska uppdraget. Det är tämligen märkligt att det på något sätt blivit legitimt i vårt samhälle och att man ser mellan fingrarna när det gäller den våldsbejakande vänsterextremismen.

Afa är en vänsterextrem våldsbejakande organisation som under många år utfört våldsdåd.

På Wikipedia anges en del av de dåd som de tagit på sig i Sverige:

• Under demonstrationerna under EU-toppmötet i Göteborg 2001 deltog Afa som en av organisatörerna i egenskap av att vara med i Göteborgsaktionen.

• Afa har officiellt tagit på sig branden i Tråvads spinneri i Vara kommun, ett välkänt tillhåll för nazister, i december 2005. Händelsen betraktades som mordbrand av polisen.

• Julen 2005 kastades målarfärg mot migrationsverket i Solna, och Afa tog på sig ansvaret för händelsen på sin hemsida.

• Afa har tagit på sig ansvaret för attacken på Migrationsverket i Norrköping i januari 2006. Händelsen omfattar skadegörelse och hot mot enskilda handläggare.

• Sverigedemokrater som firade nationaldagen i Rottne 2006 attackerades med ”basebollträ el liknande”, enligt polisen. Afa Jönköping tog i ett pressmeddelande på sig attacken.

• En lokal tillhörande Kristdemokraterna i Kalmar blev nedsprejad med slagord och fick fönsterrutor sönderslagna i juni 2006. Afa Dackebygd tog på sin hemsida på sig dådet och menade att den berodde på att de ville uppmärksamma Kristdemokratiska ungdomsförbundet på KD:s ”arbetarfientliga attacker”.

• I oktober 2006 hotade Afa att blockera det första kommunfullmäktigesammanträdet i Göteborg efter valet, eftersom Sverigedemokraterna blivit invalda.

• I januari 2007 slogs fönsterrutorna sönder hos en sverigedemokratisk lokalpolitiker i Kalmar. På sin hemsida tog Afa Dackebygd på sig dådet.

• I juli 2007 attackerades och hotades en domare vid Migrationsdomstolen i Göteborg. Gärningsmännen slog in en yxa i domarens ytterdörr, sprejmålade på huset och hällde ut rödfärg. Man lade också ut domarens och flera av hans kollegors personuppgifter på internet. På sin hemsida tog Afa på sig dådet.

• I augusti 2008 sattes i Uppsala upp affischer med namn och bild på en person som uppgavs vara nazist. Mot en ersättning om 500 kronor och ett gratis knogjärn uppmanades folk misshandla mannen. På Afas hemsida tag gruppen på sig ansvaret för affischerna, och misshandeln lanserades som ett sätt att skapa arbetstillfällen.

• I februari 2009 misshandlades den nationaldemokratiske politikern Vávra Suk. Dådet har av Polisen rubricerats som mordförsök. Afa tog på sin hemsida på sig ansvaret för dådet.

• 8 mars 2009, på internationella kvinnodagen, kastade personer från Afa Stockholm och Revolutionära Fronten färgbomber på Kristdemokraternas rikskansli i Stockholm.

• Enligt uppgifter från polisen tillhörde många av dem som frihetsberövades i samband med kravallerna i Rosengård 2008 Afa. Polisen grep en aktivist från Afa och omhändertog 18 personer under den första natten som oroligheterna pågick. Enligt polisens bedömning hade kravallerna inte trappats upp på det aggressiva sätt som skedde om det inte hade varit för Afa.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Anser ministern att det är förenligt att vara lärare och att på fritiden delta i och förespråka våldsbejakande extremism, och vidtar ministern några generella åtgärder?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-larares-anslutning-till-valdsbejakande-extremistorganisationer/