Fråga till finansmarknadsministern angående åtgärder mot AP-fonderna

Fråga 2020/21:792 Åtgärder mot AP-fonderna

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

Tre AP-fonder äger aktier i kinesiska ZTE, vilket är ett telekombolag som Post- och telestyrelsen blockerat från den svenska 5G-utbyggnaden, rapporterar SVT.

De statliga fonderna äger aktier för miljardbelopp i åtta kinesiska bolag som USA anser vara ett säkerhetshot, skriver SVT vidare. Sjunde AP-fonden äger aktier i ZTE för knappt 50 miljoner kronor. Även Första och Andra AP-fonden är delägare i telekombolaget.

Sjunde AP-fondens vd Richard Gröttheim säger att säkerhetsskäl i dag inte är en uteslutningsgrund.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är högst ansvarig för de statliga AP-fonderna. När SVT Nyheter ställer frågor om AP-fondernas investeringar i kontroversiella kinesiska bolag hänvisar han till AP-fondernas ledning: ”Det där ju frågor som AP-fonderna måste svara på. Det är de som ansvarar för varje investering.”

Symtomatiskt för denna regering har varit att så fort vindarna blåser snålt i någon fråga hänvisar man till myndigheter och svär sig fri från allt ansvar. Dock gick det tydligen utmärkt att skärpa lagstiftningen för AP-fonderna för att leva upp till Parisavtalet och globala hållbarhetsmål.

Det är inte första gången sjunde AP-fonden är i blåsväder. Förra året avslöjades att fonden investerat i två cannabisbolag på en snabbt växande drogmarknad i Kanada. 4 miljoner pensionssparande svenskar i populära sparformen Såfan blev därmed delägare i cannabisaktier – som dock övriga AP-fonder valt att exkludera av etiska skäl.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Avser statsrådet, med hänvisning till att man skärpte lagstiftningen för AP-fonderna genom att utgå från hållbarhetsperspektivet, det vill säga att man ska investera på ett föredömligt sätt, att nu vidta åtgärder för att även säkerhetsskäl ska vara en uteslutningsgrund?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansmarknadsministern-angaende-atgarder-mot-ap-fonderna/