Fråga till utbildningsministern angående statsbidrag via Folkbildningsrådet

Fråga 2019/20:2025 Statsbidrag via Folkbildningsrådet

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

I sitt svar på undertecknads fråga (2019/20:1782) angående om utbildningsministern avser att vidta några åtgärder för att förhindra att företrädare med kopplingar till Muslimska brödraskapet engageras i projekt inom svensk skola hänvisar ministern till Erik Amnås rapport.

Erik Amnås rapport har fått omfattande kritik från forskarna och docenterna Aje Carlbom vid Malmö universitet och Magnus Ranstorp vid FHS/Cats för att inte vara heltäckande.

Erik Amnå förbiser helt i sin rapport det som journalisten och grundaren av stiftelsen Doku pekar på och som låg till underlag för att Sveriges Unga Muslimer, Sum, i en dom i Stockholms kammarrätt hösten 2019 förlorade rätten till statsbidrag utbetalade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Domen kom att fastställas av Högsta förvaltningsdomstolen, som nekade Sum prövningstillstånd.

Det som Magnus Sandelin kunde kartlägga åt MUCF var att Sum tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd metodiskt och strukturerat under en tioårsperiod bjudit in hatpredikanter av olika slag. Alltifrån uttalade shariaförespråkare till rena jihadistrekryterare.

Det var mot den bakgrunden som MUCF nekade Sum statsbidrag.

Att regelverket medger att staten genom Folkbildningsrådet betalar ut statsbidrag till organisationer som exempelvis Ibn Rushd, som metodiskt och strukturerat tillsammans med Sum arrangerat den verksamhet som beskrivs i kammarrättens dom i målet mellan MUCF och Sum, är inte rimligt.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Kommer ministern att lägga fram några konkreta förslag för att skapa ett regelverk som i praktiken förhindrar att statsbidrag betalas ut till antidemokratiska och våldsbejakande organisationer?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-statsbidrag-via-folkbildningsradet/