Ingen motsättning mellan en Israelvänlig politik och fred i Mellanöstern

ISRAEL Relationen mellan Israel och de omgivande arabstaterna har ända sedan staten Israels bildande präglats av konflikter och krig. Framgångarna i form av fredsavtal har dröjt och varit få. Inte ens när regionen 1990 mötte en gemensam fiende i form av Irak, som både invaderade Kuwait och hotade Saudiarabien, kunde FN-alliansen bestående av såväl arabstater som stater i väst inkludera Israel. Därför är dagens utveckling med ett fredsavtal mellan Förenade Arabemiraten och Israel unik. Det har endast skett vid två tidigare tillfällen. Nämligen 1994 med Jordanien och 1979 med Egypten. Konsekvenserna för de som vågar ingå fredsavtal med Israel riskerar att bli stora såsom när den egyptiske presidenten Anwar Sadat mördades 1981.

USA har spelat, och spelar alltjämt en viktig roll i fredsprocessen i Mellanöstern. När Trumpadministrationen lanserade sin fredsplan som innebar ett tydligt stöd till Mellanösterns enda demokrati Israel mötte det mycket kritik. Liksom att administrationen intog en mer kritisk hållning gentemot den islamistiska diktaturen Iran och därmed förändrade USA:s hållning jämfört med Obamaadministrationen. Det vi nu ser är att Trumps linje lett till konkreta resultat i och med undertecknandet av fredsavtalet.

Tydligt stöd till Israel är ingen motsättning för fred i regionen, utan snarare leder det till undertecknande av nya fredsavtal. Sverigedemokraterna har länge fört en Israelvänlig politik till skillnad från den politik som regeringen för på området. Regeringen har snarare gått i motsatt riktning, bland annat genom att erkänna staten Palestina. Fredsavtalet mellan Förenade Arabemiraten och Israel är ett underkännande även av den svenska regeringens politik på området och ett bevis för att en Israelvänlig politik leder till fred och stabilitet i Mellanöstern.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet
Säkerhetspolitisk talesperson

(Artikeln är publicerad i Världen Idag den 29 augusti 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/ingen-motsattning-mellan-en-israelvanlig-politik-och-fred-i-mellanostern/