Fråga till utbildningsministern angående tryggheten i skolan

Fråga 2020/21:3590 Tryggheten i skolan

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Den svenska skolan är överlag en trygg plats för barn och ungdomar, vilket givetvis är positivt. Men enligt Skolinspektionens årliga undersökning när det kommer till studiero och trygghet märks en negativ trend.

Resultatet från den senaste undersökningen, som kom på torsdagen den 2 september, visar stora skillnader mellan olika skolor. En tydlig trend är dock att färre elever känner sig trygga i skolan.

Enligt undersökningen är det inte bara elever som upplever allt mer otrygghet. Även lärare känner att tryggheten minskat. Förra året uppgav till exempel i snitt 8 av 10 elever i årskurs nio att de känner sig trygga i skolan. I tidigare mätningar var det fler. Hela 9 av 10 elever kände sig trygga 2010. Färre upplever också att lärare ingriper om någon elev trakasseras. Samtidigt får lärare i dag också lägga mer tid på att upprätthålla ordningen i klassrummen.

Av denna anledning vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av den negativa trend som nu syns i Skolinspektionens senaste undersökning, och vilka i så fall?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-tryggheten-i-skolan/