Fråga till arbetsmarknadsministern angående lärdomar av Ungerns hantering av arbetslöshet

Fråga 2020/21:3591 Lärdomar av Ungerns hantering av arbetslöshet

av Björn Söder (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Socialdemokraterna och Stefan Löfven lovade i valet 2014 att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i Europa år 2020 om Socialdemokraterna vann valet. Socialdemokraterna vann valet men i stället för att ligga i toppen i Europa, som vallöftet lät, har regeringen nu placerat Sverige i botten. Bara länder som Spanien, Grekland och Italien har högre arbetslöshet än Sverige.

I Ungern har man varit mycket framgångsrik med att bekämpa arbetslösheten. Det har givetvis sin förklaring i att man fört en framgångsrik politik på många olika plan.

Nu visar siffror på att antalet arbetssökande i Ungern minskar månad för månad. Sedan juni har antalet arbetssökande minskat med mer än 120 000 sedan juni förra året, då arbetslösheten hade stigit på grund av pandemin. Lediga arbeten sjönk från 100 000 i början av augusti till mindre än 60 000 i slutet av månaden.

Nu kommer ytterligare ett mått på dess framgång. Samnytt rapporterar att arbetslösheten i landet nu minskar ytterligare och närmar sig vad som kallas full sysselsättning med en arbetslöshet på under 4 procent. 4,7 miljoner hade en anställning och mer än 4 450 000 personer på den primära arbetsmarknaden i Ungern, en siffra landet inte sett på 30 år. Just nu ligger arbetslösheten på endast 3,9 procent, att jämföra med 7,8 procent i Sverige.

Enligt Ungerns arbetsmarknadsminister Sándor Bodó ligger framstegen i att bygga en ekonomi baserat på arbete. Han syftar på hur regeringen satsade på arbete i stället för bidrag. Bodó menar även att antalet ungrare som jobbade utomlands minskade med 16 000 vilket ”visar att de flesta ungrare som återvänder hittar jobb hemma”.

András Horváth, chefsanalytiker vid tankesmedjan Takarékbank sa att rekordsiffrorna för sysselsättningen drevs av tjänstesektorn som har hjälpts av skattelättnader och lönestöd från regeringen. I slutet av 2021 kan arbetsmarknaden vara tillbaka på en nivå där arbetskraftsbrist återigen leder till höjda löner, höjd konsumtion och ökad BNP, säger han.

Av denna anledning vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Drar ministern några lärdomar utifrån hur Ungern har hanterat arbetslösheten, och avser ministern i så fall att vidta några åtgärder utifrån dessa?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-arbetsmarknadsministern-angaende-lardomar-av-ungerns-hantering-av-arbetsloshet/