Fråga till utrikesministern angående armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan

Fråga 2021/22:55 Armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 27 september var det ett år sedan Azerbajdzjan, uppbackade av Turkiet, gick till våldsamt anfall mot Artsach och Armenien. Efter 44 dagars krig slöts den 10 november ett avtal mellan Azerbajdzjan och Armenien. En av punkterna (nummer 8) i avtalet fastslår att det ska ske ett utbyte av krigsfångar och andra kvarhållna personer samt döda kroppar.

Trots detta hålls, enligt officiella uppgifter, 45 armeniska soldater fortfarande fångna i Baku, där myndigheterna tillskriver dem olika brott för att förhindra deras återvändande till Armenien.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder vidtar ministern, i egenskap av OSSE-ordförande, för att förmå Azerbajdzjan att uppfylla avtalet från den 10 november i fjol och därmed låta de armeniska krigsfångarna återvända hem?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armeniska-krigsfangar-i-azerbajdzjan/