Fråga till utrikesministern angående konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-terrorister till Sverige

Fråga 2021/22:54 Konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-terrorister till Sverige

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 6 september landade tre kvinnliga IS-terrorister med sex barn, som utvisats från Syrien, på Arlanda.

De hade samtliga suttit i Roj-lägret i nordöstra Syrien sedan det sista IS-fästet föll för två och ett halvt år sedan, men till sist ville, av förståeliga skäl, det kurdiska självstyret bli av med dem. Det kurdiska självstyret ville i stället att Sverige juridiskt prövar kvinnornas delaktighet i den värsta mördarsekten i modern tid.

Sverige är förbundet att till Sverige släppa in svenska medborgare som utvisats från andra länder, men Sverige är inte skyldigt att bistå med att underlätta för terrorister att ta sig tillbaka till Sverige. Syrien är också ett land som UD avrått från att resa till i flera år. När sverigedemokratiska riksdagsledamöter för några år sedan, mot UD:s rekommendationer, begav sig till Syrien för att bland annat träffa hjälporganisationer som verkade på plats i konfliktens Syrien var UD:s besked glasklart om att ledamöterna inte kunde räkna med någon som helst konsulär hjälp ifall de fick problem.

Men när det gäller terrorister har regeringen bidragit till att underlätta för dem att komma tillbaka till Sverige, bland annat genom att bistå med hjälp att ta sig från lägret till flygplatsen. I ett svar på en fråga (2021/22:1) skriver dessutom utrikesministern att ”erfarna diplomater, säkerhetspersonal och en barnläkare ingick i delegationen”.

Men vilka kostnader detta har medfört för de svenska skattebetalarna vill ministern inte uppge.

Transporten mellan lägret och flygplatsen, personalen och UD:s hantering är givetvis sådant som belastat svenska staten och bör således kunna anges.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vad har statens utgifter varit för att föra de tre IS-kvinnorna tillbaka till Sverige och kommer denna kostnad att faktureras kvinnorna, och tänker ministern ta några initiativ med anledning av det som har framförts?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-kostnader-i-samband-med-att-ud-forde-tre-is-terrorister-till-sverige/