Fråga till utrikesministern angående den nya säkerhetslagen i Hongkong

Fråga 2019/20:1714 Den nya säkerhetslagen i Hongkong

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den nya säkerhetslagen i Hongkong som antagits av Kina har nu lett till att Hongkongbor börjat gripas. Polisen har själva twittrat ut nyheten om det första gripandet då en man som hade hållit upp flagga med texten Självständighet för Hongkong greps.

Det är uppenbart att lagen, som enligt Kina syftar till att motverka terrorism och separatism, är ett sätt att slå ned på fri- och rättigheter i Hongkong.

Protester mot den nya lagen har nu också lett till ytterligare gripanden. Efter en demonstration mot lagen greps 30 personer, och nu uppmanas Hongkongborna att inte testa lagen.

Straffen i den nya säkerhetslagen kan vara upp till livstids fängelse, enligt Reuters. Lagen gäller alla som befinner sig i Hongkong, även utlänningar. Den övertrumfar befintlig lagstiftning i den särskilda administrativa regionen. Dessutom tar Peking över den juridiska kontrollen av ”komplexa” fall som hotar rikets säkerhet.

Utrikesministern har i tidigare svar på frågor poängterat att Sverige och övriga EU står bakom principen om ett land, två system för att bevara Hongkongs självstyrande ställning med ett fristående politiskt och juridiskt system i enlighet med Hongkongs grundlag och att det är av grundläggande betydelse att de mänskliga fri- och rättigheter som Hongkongborna tillerkänns enligt denna lag fullt ut respekteras.

Det är uppenbart att den nya säkerhetslagen bryter mot såväl Hongkongs autonomi som de mänskliga fri- och rättigheterna och nedmonterar principen om ett land, två system.

Utrikesministern borde därför kalla upp Kinas ambassadör i Sverige till UD för att förklara Sveriges kritiska hållning.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern att vidta åtgärder för att till Kina tydligt signalera Sveriges hållning angående den nya säkerhetslagen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-den-nya-sakerhetslagen-i-hongkong/