Fråga till utrikesministern angående agerande i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Fråga 2019/20:1713 Agerande i FN:s råd för mänskliga rättigheter

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Efter att Kina antagit den nya kontroversiella säkerhetslagen för Hongkong, vilken inskränker Hongkongs autonomi och de mänskliga fri- och rättigheterna, bjöd FN:s råd för mänskliga rättigheter in Hongkongs chefsminister Carrie Lam för att rättfärdiga lagen.

Den kanadensiske advokaten Hillel Neuer noterar att FN inte bara höll tyst om utvecklingen i Hongkong utan även bryter mot sina egna regler genom att bjuda in Pekings marionettledare i Hongkong, Carrie Lam, för att med kinesisk propaganda rättfärdiga lagen utan någon som helst debatt.

”Jag har närvarat vid varje session av FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan den första för 14 år sedan denna månad och jag har aldrig, repeterar aldrig, varit med om att en regering bjuds in för att framföra en speciell monolog för att försvara en lag – än mindre en drakonisk lag, på samma dag som den antas”, säger Hillel Neuer på Twitter.

Sverige har deltagit aktivt som observatör i FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan det bildades år 2006. Eftersom vi inte är medlemmar kan vi inte delta i rådets omröstningar om olika frågor, men observatörsstatusen ger möjlighet att delta i diskussioner och föreslå frågor till dagordningen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Anser ministern att det var rätt och riktigt av FN:s råd för mänskliga rättigheter att bjuda in Hongkongs chefsminister Carrie Lam för att rättfärdiga den nya säkerhetslagen, och vilka åtgärder avser ministern att vidta om så inte är fallet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-agerande-i-fns-rad-for-manskliga-rattigheter/