Fråga till utrikesministern angående erkännande av Islamiska statens folkmord på yazidier

Fråga 2020/21:2821 Erkännande av Islamiska statens folkmord på yazidier

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I januari 2016 biföll Europarådets parlamentariska församling en resolution om resande stridande i Syrien och Irak som förklarade terrorgruppen Islamiska statens terrorkampanj under de senaste åren för folkmord. Liknande förklaringar har kommit från stora församlingar, såsom Förenta nationerna och Europaparlamentet.

Islamiska statens systematiska förföljelse av etniska och religiösa minoriteter i och omkring de områden de har kontrollerat har med rätta chockat den civiliserade världen. Islamiska statens terrorkampanj hade som syfte att lämna bakom sig en inte bara mänsklig utan även kulturell öken. Deras mål har varit att förinta hela folkgruppers historia, deras religiösa identitet och allt som dessa grupper har kvar av sitt kulturarv, då de ansett sin egen radikala tro stå över alla andra.

En utredningsgrupp inom FN har hittat tydliga bevis för att terrorgruppen IS begick folkmord på minoritetsgruppen yazidier 2014, rapporterar nu Reuters. I sin sjätte rapport, nu presenterad för FN:s säkerhetsråd, slår man fast att IS genomförde ett folkmord mot yazidier, något en FN-utredning slog fast redan 2016. Men enligt gruppen finns det nu tydliga bevis för att målet var att förinta yazidierna som en religiös grupp ”fysiskt och biologiskt”, skriver Reuters.

Enligt utredaren skulle materialet troligen stå mer stabilt som bevis för en åklagarsida i domstol än de vittnesmål som presenterats i tidigare utredningar. Utredningen pekar på hur tusentals yazidier dödades eller förslavades av IS i Syrien och Irak under 2014. Enligt utredaren pågår övergreppen än i dag, då många försvunna kvinnor och barn ännu inte återfunnits. Enligt samma utredning använde IS sig av lokalerna på universitetet i Mosul för att ta fram kemiska vapen att använda i sin krigföring. Några av dessa vapen ska ha testats på fångar, med dödlig utgång. Terrorgruppen ska ha lyckats att ta fram senapsgas, något man ska ha använt vid en attack på en ort i Irak 2016.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser den svenska regeringen mot bakgrund av FN:s rapport att erkänna Islamiska statens folkmord på yazidierna, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-erkannande-av-islamiska-statens-folkmord-pa-yazidier/