Fråga till utrikesministern angående solidariska åtgärder med Tjeckien

Fråga 2020/21:2861 Solidariska åtgärder med Tjeckien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Efter att den tjeckiska underrättelsetjänsten pekat ut den ryska underrättelsetjänsten som inblandad i ett antal explosioner i ett ammunitionslager i östra Tjeckien 2014 har Tjeckien utvisat ryska diplomater ur landet.

Nu vill Tjeckien att andra länder i EU visar solidaritet med landet genom att utvisa ryska diplomater ur sina länder.

I Sverige brukar regeringen tala sig varm om den europeiska solidariteten, men när ett europeiskt land begär den är det inte aktuellt. Enligt utrikesministern vill man inte följa Tjeckiens uppmaning utan anser att utvisning av diplomater är den sista utvägen och att ”man kan visa solidaritet på andra sätt”.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Anser inte ministern att den europeiska solidariteten är viktig, och på vilka andra sätt, eftersom man inte vill följa Tjeckiens uppmaning, vill ministern visa solidaritet med Tjeckien?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-solidariska-atgarder-med-tjeckien/