Fråga till utrikesministern angående erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Fråga 2019/20:1780 Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

USA erkände i december 2017 Jerusalem som Israels huvudstad, och det amerikanska utrikesdepartementet fick direktiv att börja flytta den amerikanska ambassaden från det finansiella centret Tel Aviv till huvudstaden Jerusalem. Denna åtgärd åtnjuter ett brett tvärpolitiskt stöd i kongressen, bland annat uttryckt i Jerusalem Recognition Act från 1995 som bekräftades av senaten så sent som bara ett halvår före erkännandet.

Staten Israel utropades 1948. Detta godtog inte de intilliggande arabstaterna som anföll Israel med syfte att utplåna staten. Östra Jerusalem ockuperades av dåvarande Transjordanien, och judarna fördrevs. I samma aggressionskrig ockuperade även Transjordanien Västbanken, och Egypten intog Gaza.

När det israeliska parlamentet knesset höll sitt första ordinarie sammanträde 1949 beslutade man att Jerusalem är den judiska statens huvudstad, vilket den har varit sedan 1950 då Israel flyttade sin regering till västra Jerusalem. I dag finns nu parlamentet, presidenten, högsta domstolen och departementen, men även sociala och kulturella institutioner och myndigheter, installerade i Jerusalem.

När arabstaterna 1967 åter anföll och gjorde ett nytt försök att utplåna Israel tog Israel Västbanken från Jordanien, som då hade ockuperat det illegalt i 19 år. Man tog även Jerusalem som lidit under samma ockupation, och sedan dess har Jerusalem varit en odelad huvudstad för Israel.

Att staden står under israelisk kontroll har inneburit att människor från alla religioner kunnat komma dit. Så var inte fallet när östra delen stod under arabisk kontroll.

Varje stat bör själva få bestämma vilken av landets städer som är landets huvudstad. Israel har valt Jerusalem. Sverige bör göra det som redan är självklart och som judarna själva känt till i 3 000 år (då kung David köpte platsen som i dag är Tempelberget), nämligen att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta den svenska ambassaden dit. Vårt lands ambassad bör givetvis vara förlagd i samma stad som Israel styrs ifrån, och Jerusalem är de facto Israels huvudstad.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att verka för att Sveriges regering ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta ambassaden dit?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-erkannande-av-jerusalem-som-israels-huvudstad/