Fråga till utbildningsministern angående Muslimska Brödraskapet i svenska skolor

Fråga 2019/20:1782 Muslimska Brödraskapet i svenska skolor

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Sveriges Radio rapporterade den 6 juli 2020 att ett antirasistiskt projekt drar igång på tre skolor i Boden i höst. Bodens kommun samarbetar med Rädda Barnen i projektet, som fått statliga medel av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Samhällsnytt har nu avslöjat att ansvarig initiativtagare hos Rädda Barnen är en asylaktivist och tillika styrelseledamot i islamistkopplade Ibn Rushd, med tydliga och väldokumenterade band till Muslimska Brödraskapet.

Enligt både sin egen Facebookprofil och hemsidan för det islamistkopplade förbundet Ibn Rushd ingår initiativtagaren även i den organisationens riksstyrelse.

Ibn Rushd är ett förbund som fått skarp och upprepad kritik för att vara antidemokrater, och som försöker bygga upp ett islamiskt parallellsamhälle i Sverige. Förbundets tydliga kopplingar till den islamistiska rörelsen Muslimska Brödraskapet har tydliggjorts, inte minst genom Johan Westerholms bok Islamismen i Sverige – Muslimska Brödraskapet. Trots det erhåller förbundet statliga och kommunala bidrag, och dess företrädare anlitas alltså för att påverka svenska elever i svenska skolor.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra att företrädare med kopplingar till Muslimska brödraskapet engageras i projekt inom svensk skola?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-muslimska-brodraskapet-i-svenska-skolor/